تبلیغات
بانک نرم افزار دانلود موسقی وفیلم - نقاشی با حرارت بر روی چوب

تشكر از شما بازدید كننده گرامی

مقداد توکلی

جستجو

 
نقاشی با حرارت بر روی چوب

نزدیكترین فرد به من درقیامت كسی است كه بیشتر بر من صلوات  فرستد-رسول اكرم

Button TextButton TextButton TextButton Text

Button TextButton TextButton TextButton Text

Button TextButton Text Button TextButton Text

Button TextButton TextButton TextButton Text


نقاشی با حرارت بر روی چوب

اگر به شما یک فندک ، یک میله آهنی نازک و یک تکه چوب تخت بدهند و بگویند  با این وسایل نقاشی کنید حتما به آنها میخندید. ولی این کار دقیقا همانی  است که جولی بندر از آتلانتا انجام داده است. داغ کردن میله و کشیدن آن بر  روی تخته چوب و یا چرم باعث سوختگی در محل تماس میشود. درجه حرارت میله نیز  در میزان تیرگی ایجاد شده مهم است. این یک روش بسیار کم نظیر برای نقاشی  است. جولی از این روش بسیار خارق العاده برای خلق آثاری با موضوع حیوانات  استفاده کرده است.

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)

 

 

نقاشی با حرارت بر روی چوب (12 عکس)