تبلیغات
عکسهای جالب دیدنی جدید

گردشگاهی شگفت انگیز در دانمارک

این گردشگاه جالب كه سرتاسر با شیشه های رنگی درست شده است در بالای  موزه هنری شهر آرهوس در دانمارك توسط هنرمندی ایسلندی به نام Olafur Eliasson  درست شده است و پانوراما رنگین كمان شما (Your Rainbow Panorama) نام  دارد.از درون این گردشگاه میتوانید شهر را در رنگ های مختلف ببینید.

عمل خالص آن است که بجز خدا از کسی انتظار  مدح وستایش نداشته باشی(امام صادق ع)با  زگشت

ارزشی برای گفته ها وعمل ها ونیت ها نیست مگرآنکه طبق دستوروسنت انجام گیرد(رسول خداص)بازگشت تماس

صفحه بعد2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20