تبلیغات
عکس: 25 اسفند روز بمباران شیمیایی حلبچه

بمباران شیمیایی حلبچه در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶ توسط حکومت بعث عراق صورت گرفت. این بمباران بخشی از عملیات گسترده‌ای به‌نام عملیات انفال بود که بر ضد ساکنان مناطق کردنشین عراق انجام گرفت. در پی عملیات والفجر ۱۰ توسط ایران و تصرف بخش‌هایی از کردستان عراق در اواخر سال ۱۳۶۶ که منجر به استقبال مردم این مناطق از نیروهای ایرانی شد، صدام دستور بمباران شیمیایی این مناطق را داد. در پی این حمله حدود پنج هزار تن از مردم حلبچه که غیر نظامی بودند کشته شدند.

خلبان عدنان دلیمی

خلبان عدنان دلیمی
این نام را به خاطر بسپارید

خلبان جنگنده f16 رژیم بعث
که بیشترین ماموریت های بمباران شیمایی مناطق مسکونی ایران را به عهده داشت و بمباران شیمیایی مردم حلبچه از ماموریت های موفق این خلبان به حساب می آمد.
وقتی پس بمباران شیمایی یکی از مناطق مسکونی ایران عکسهای کشته شدگان این حمله وحشیانه را به او نشان دادند 
در کمال خونسردی گفت:
مهم نیست اینان نظامی اند یا نه؛ مردن یا زن؛ یا کودکی بین آنان است مهم لبخند رضایت رئیس جمهورم صدام است که بر چهره اش دیدم...
كجا هستند اونایی كه ادعای مردونگی میكنن
یادشون رفته 
كی جواب این بچه ها رو میده