تبلیغات
بانک نرم افزار دانلود موسقی وفیلم - شماره تلفن خود را با ماشین حساب بدست آورید!

تشكر از شما بازدید كننده گرامی

مقداد توکلی

جستجو

 

نزدیكترین فرد به من درقیامت كسی است كه بیشتر بر من صلوات  فرستد-رسول اكرم-ص

Button TextButton TextButton TextButton Text

Button TextButton TextButton TextButton Text

Button TextButton Text Button TextButton Text

Button TextButton TextButton TextButton Text


شماره تلفن خود را با ماشین حساب بدست آورید!

 

شماره تلفن خود را با ماشین حساب بدست آورید!

 

۱٫هفت رقم شماره ی تلفن خود را در نظربگیرید.

۲٫حالا سه رقم اول آن را وارد ماشین حساب کنید.یعنی اگر تلفن شما ۱۲۳۴۵۶۷ باشد ۱۲۳ را در ماشین حساب وارد کنید.

۳٫حالا این سه رقم را در ۸۰ ضرب کنید و حاصل  را با ۱ جمع کنید.
۴٫عدد به دست آمده را در ۲۵۰ ضرب کنید.
۵٫حالا چهار رقم پایانی تلفن خود رابا عدد به  دست آمده جمع کنید. یک بار دیگر چهار رقم پایانی شماره ی خود را با آن جمع کنید.
۶٫عدد ۲۵۰ را از حاصل به دست آمده کم کنید.
۷٫حالا حاصل را تقسیم بر ۲ کنید.
حالا این شماره برای شما آشنا نیست؟!

باتشكر مقداد توكلی