تبلیغات
بانک نرم افزار دانلود موسقی وفیلم - باور

تشكر از شما بازدید كننده گرامی

مقداد توکلی

جستجو

 

باور

پنجشنبه 10 فروردین 1391   11:14 ق.ظ

تنها همان را باور کن که با چشم خود دیدی

تنها همان که با گوشت شنیدی!

همچنینی باور نکن چیزی را که با چشم خود دیدی

یا با گوشت شنیدی!

نیز آگاه باش که باور نکردن چیزی

گاه باور کردن چیزی دیگر است.

برتولت برشت


نوشته شده توسط : ملیحه امیلی